Gerangschikt op:

Midden-Europa: grootste skigebieden

Alle 2254 skigebieden in Midden-Europa gerangschikt op grootte (aantal km piste).


Grootste skigebied in Midden-Europa (580 km)

Het skigebied Les Portes du Soleil – Morzine/Avoriaz/Les Gets/Châtel/Morgins/Champéry is het grootste skigebied in Midden-Europa. Het aantal km piste bedraagt 580 km.

Grootste skigebied in Midden-Europa – skigebied Les Portes du Soleil – Morzine/Avoriaz/Les Gets/Châtel/Morgins/Champéry

Grootste skigebieden in Midden-Europa

1851-2050 van 2254 skigebieden

Testresultaat
30 m (312 m - 342 m)
0,4 km 0,2 km 0,2 km 0 km
 • 1 lift

Testresultaat
40 m (82 m - 122 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 3 liften
€ 42,-

Testresultaat
35 m (769 m - 804 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 17,-

Testresultaat
40 m (840 m - 880 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 17,-

Testresultaat
40 m (650 m - 690 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 17,-

Waardering
83 m (1040 m - 1123 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften

Waardering
20 m (1170 m - 1190 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 3 liften

Waardering
56 m (504 m - 560 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
CZK 280,- / ca. € 11,-

Waardering
40 m (870 m - 910 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 7,-

Waardering
44 m (546 m - 590 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 10,-

Waardering
65 m (625 m - 690 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
SFr. 15,- / ca. € 15,-

Waardering
15 m (100 m - 115 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften
€ 32,-

Waardering
36 m (640 m - 676 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften
SFr. 14,- / ca. € 14,-

Waardering
55 m (562 m - 617 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 8,-

Waardering
60 m (826 m - 886 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
CZK 240,- / ca. € 9,-

Waardering
13 m (582 m - 595 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften
€ 9,50

Waardering
24 m (742 m - 766 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 6,-

Waardering
50 m (1102 m - 1152 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
SFr. 20,- / ca. € 21,-

Waardering
35 m (1275 m - 1310 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 19,-

Waardering
46 m (838 m - 884 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
SFr. 10,- / ca. € 10,-

Waardering
70 m (950 m - 1020 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
SFr. 17,- / ca. € 17,-

Waardering
55 m (752 m - 807 m)
0,3 km 0 km 0,3 km 0 km
 • 1 lift
€ 48,-

Waardering
97 m (954 m - 1051 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
CZK 320,- / ca. € 13,-

Waardering
55 m (985 m - 1040 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 62,50

Waardering
31 m (84 m - 115 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 21,-

Waardering
60 m (300 m - 360 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 10,-

Waardering
50 m (560 m - 610 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 15,-

Waardering
40 m (380 m - 420 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 8,-

Waardering
100 m (850 m - 950 m)
0,3 km 0 km 0,3 km 0 km
 • 1 lift
€ 8,-

Waardering
42 m (840 m - 882 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 10,-

Waardering
62 m (1289 m - 1351 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
SFr. 26,- / ca. € 27,-

Waardering
15 m (680 m - 695 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
CZK 450,- / ca. € 18,-

Waardering
43 m (605 m - 648 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
30 m (390 m - 420 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
23 m (886 m - 909 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
42 m (901 m - 943 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
35 m (70 m - 105 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
40 m (500 m - 540 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
59 m (746 m - 805 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
40 m (580 m - 620 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
30 m (870 m - 900 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
58 m (360 m - 418 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
40 m (590 m - 630 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
103 m (580 m - 683 m)
0,3 km 0 km 0,3 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
24 m (649 m - 673 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften

Waardering
55 m (430 m - 485 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
25 m (145 m - 170 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
90 m (770 m - 860 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
55 m (585 m - 640 m)
0,3 km 0 km 0,3 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
60 m (540 m - 600 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
40 m (599 m - 639 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
44 m (620 m - 664 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
41 m (775 m - 816 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
59 m (1157 m - 1216 m)
0,3 km 0 km 0,3 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
40 m (745 m - 785 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
36 m (21 m - 57 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
34 m (697 m - 731 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
52 m (863 m - 915 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
50 m (743 m - 793 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
40 m (570 m - 610 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
35 m (460 m - 495 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
45 m (849 m - 894 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
42 m (313 m - 355 m)
0,3 km 0 km 0,3 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
66 m (855 m - 921 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
24 m (668 m - 692 m)
0,3 km 0,2 km 0,1 km 0 km
 • 2 liften

Waardering
50 m (750 m - 800 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften
PLN 100,- / ca. € 24,-

Waardering
30 m (650 m - 680 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften
CZK 690,- / ca. € 27,-

Waardering
70 m (720 m - 790 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften
€ 24,50

Waardering
56 m (554 m - 610 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften

Testresultaat
37 m (717 m - 754 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 3,50

Testresultaat
26 m (448 m - 474 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 15,-

Waardering
37 m (330 m - 367 m)
0,3 km 0,1 km 0,2 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
30 m (566 m - 596 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften
€ 20,-

Waardering
33 m (822 m - 855 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 6,-

Waardering
29 m (1611 m - 1640 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
SFr. 10,- / ca. € 10,-

Waardering
35 m (900 m - 935 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
SFr. 12,- / ca. € 12,-

Waardering
46 m (587 m - 633 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 7,-

Waardering
40 m (480 m - 520 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 10,-

Waardering
60 m (1330 m - 1390 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 13,-

Waardering
30 m (522 m - 552 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 6,-

Waardering
34 m (766 m - 800 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 6,-

Waardering
70 m (525 m - 595 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 10,-

Waardering
20 m (868 m - 888 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 14,-

Waardering
40 m (610 m - 650 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 14,-

100 m (850 m - 950 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 19,-

Waardering
34 m (770 m - 804 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 5,50

Waardering
75 m (575 m - 650 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
SFr. 10,- / ca. € 10,-

Waardering
30 m (857 m - 887 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 6,-

Waardering
30 m (600 m - 630 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
SFr. 10,- / ca. € 10,-

Waardering
35 m (650 m - 685 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 7,50

Waardering
36 m (520 m - 556 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 7,-

Waardering
53 m (688 m - 741 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften
€ 8,-

Waardering
32 m (385 m - 417 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 10,-

40 m (80 m - 120 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften
PLN 90,- / ca. € 21,-

Waardering
35 m (1335 m - 1370 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 14,-

Waardering
50 m (377 m - 427 m)
0,3 km 0 km 0,3 km 0 km
 • 1 lift
€ 6,-

Waardering
40 m (350 m - 390 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 6,-

Waardering
38 m (687 m - 725 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
SFr. 15,- / ca. € 15,-

Waardering
35 m (441 m - 476 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 8,-

Waardering
56 m (552 m - 608 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 15,-

Waardering
30 m (660 m - 690 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
SFr. 16,- / ca. € 16,-

Waardering
20 m (550 m - 570 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 13,-

Waardering
30 m (610 m - 640 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 3,-

Waardering
30 m (490 m - 520 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 10,-

Waardering
65 m (600 m - 665 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
SFr. 10,- / ca. € 10,-

Waardering
34 m (872 m - 906 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift
€ 4,50

Waardering
37 m (805 m - 842 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
32 m (460 m - 492 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

120 m (550 m - 670 m)
0,3 km 0 km 0,3 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
12 m (1074 m - 1086 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
30 m (750 m - 780 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
60 m (650 m - 710 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
28 m (480 m - 508 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
55 m (720 m - 775 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
65 m (385 m - 450 m)
0,3 km 0 km 0,3 km 0 km
 • 1 lift

22 m (383 m - 405 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften

Waardering
30 m (428 m - 458 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
80 m (850 m - 930 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
30 m (570 m - 600 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

45 m (551 m - 596 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
25 m (378 m - 403 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
59 m (341 m - 400 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
40 m (550 m - 590 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
40 m (1410 m - 1450 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
38 m (654 m - 692 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
30 m (465 m - 495 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
72 m (503 m - 575 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
60 m (1360 m - 1420 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
28 m (571 m - 599 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
50 m (770 m - 820 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
35 m (575 m - 610 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
26 m (344 m - 370 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
30 m (605 m - 635 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
33 m (620 m - 653 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
60 m (300 m - 360 m)
0,3 km 0 km 0,3 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
50 m (800 m - 850 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
30 m (1340 m - 1370 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
54 m (634 m - 688 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
55 m (490 m - 545 m)
0,3 km 0 km 0,3 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
40 m (316 m - 356 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
20 m (580 m - 600 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
40 m (320 m - 360 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
60 m (1080 m - 1140 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
40 m (100 m - 140 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
63 m (439 m - 502 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 1 lift

Waardering
15 m (890 m - 905 m)
0,3 km 0,3 km 0 km 0 km
 • 2 liften
1851-2050 van 2254 skigebieden